2002 жыл

Жалғаншының табиғаты. «Алтын Орда» газеті. 11.01.2002.

Шежіре дегеніміз – далбаса. «Алтын Орда» газеті. 25.01.2002.

Қобыланды батырдың үш ғұмыры. «Алтын Орда» газеті. 22.03.2002.

Гиперборея және прототүрктер. «Алтын Орда» газеті. 7.06.2002.

Барар жерің Балқантау... «Алтын Орда» газеті.. 19.07.2002.

Қазақтың ұрымы. «Алтын Орда». 18.10.2002. 

Оқылған саны: 430
2004 жыл

2003 жыл

2002 жыл

2001 жыл

2000 жыл

1995 – 1999 жылдар

1991-1994 жылдар